انجمن faratabriz
مدیریت هوشمند و اتوماسیون ساختمان - نسخه قابل چاپ

+- انجمن faratabriz (http://faratabriz.ir)
+-- انجمن: حوزه خدمات (http://faratabriz.ir/forumdisplay.php?fid=49)
+--- انجمن: خدمات ساختمان (http://faratabriz.ir/forumdisplay.php?fid=19)
+--- موضوع: مدیریت هوشمند و اتوماسیون ساختمان (/showthread.php?tid=51)مدیریت هوشمند و اتوماسیون ساختمان - Hooshmandsazan96 - 30-04-2018

• یکپارچه سازی و کنترل هوشمندانه روشنائی بر اساس زمان، میزان شدت نور طبیعی و نیز حضور و یا عدم حضور ساکنین
 • یکپارچه سازی و کنترل هوشمندانه سرمایش و گرمایش و تهویه فضا بر اساس زمان، دمای هوای بیرون، فصل سال، حضور و یا عدم حضور ساکنین و نیز کیفیت هوای داخل
 • یکپارچه سازی و کنترل هوشمندانه تاسیسات موتورخانه بر اساس نیاز واقعی ساختمان و زمان بهره برداری از فضا
 • ایجاد یک زیرساخت ارتباطی در داخل ساختمان به منظور کنترل خودکار روشنائی، کنترل دمای محیط، سیستم صوتی و تصویری، کنترل پرده ها از طریق ریموت کنترل و یا پنل های دیواری